Category Archives: История

СЕЛИЩА, ОТ КОИТО МАСОВО МИГРИРАТ БЪЛГАРИ В МАДАРА

Първите поселници в Мадара се заселват в края на XIX в. от съседното с. Кюлевча. През 1906-1907 г. пристигат седем семейства от с. Марково, отстоящо на 20 км. от Мадара. От Добруджанско идват няколко семейства през 1904 г. Най-значимата общност … Continue reading

Posted in История, Краезнание, Местни | Comments Off on СЕЛИЩА, ОТ КОИТО МАСОВО МИГРИРАТ БЪЛГАРИ В МАДАРА

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО НА С. ГУБИСЛАВ. АНГЕЛ АСЕНОВ

От съществуващите 38 селища в днешната Свогенска община, с. Губислав има малко по-различна историческа съдба от другите. Най-напред е твърде спорно името на селището.Съществува популярна легенда, че името на селото идва от времето на похода на хан Крум за присъединяване … Continue reading

Posted in История, Местни | Comments Off on СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО НА С. ГУБИСЛАВ. АНГЕЛ АСЕНОВ

ЕЛЕНСКИ ПРЕПИС

„История славянобългарска“ има няколко преписа. Еленският препис от 1784г. е дело на книжовника Дойно Граматик от гр. Елена. Той не само преписва Паисиевата история, но и прави добавки към нея.

Posted in История | Comments Off on ЕЛЕНСКИ ПРЕПИС

Бов – две селища с едно име

(от Уикипедия) Село Бов се намира в планински район, в дела Мургаш от Западна Стара планина. Намира се между върховете Гарван, Яворец и Колибища, в западното подножие на връх Издримец (1493м). На север граничи със село Лакатник, на юг със селоЛесковдол, на запад село гара Бов и село Габровница. В село … Continue reading

Posted in История, Местни, Представяне на населено място | Comments Off on Бов – две селища с едно име

СПОМЕНИТЕ ГОВОРЯТ. ИЛИЯ ЖИЛЬОВ, с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО)

През 1939 г. става голяма железопътна катастрофа между гара Лакатник и Оплетня. Илия Жильов от село Миланово (тогава Осиково) е свидетел на трагедията. Ето неговия разказ. свали…   Към интернет страницата на с.Миланово (Осиково)…

Posted in История, Местни | Comments Off on СПОМЕНИТЕ ГОВОРЯТ. ИЛИЯ ЖИЛЬОВ, с. МИЛАНОВО (ОСИКОВО)

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

А н г е л   А с е н о в За имената на нашите селища (Заноге) В турски документи село Заноге се споменава най-рано през 1550 г., само че под две названия: Горна и Долна Занога. По интересен начин … Continue reading

Posted in История, Местни | Comments Off on ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА (ЗАНОГЕ). АНГЕЛ АСЕНОВ

ОТ ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА СЕЛО ГУБИСЛАВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Г Е О Р Г И    Р А Н К О В        С  Т  Р  А  Н  И  Ц  И ОТ  ИСТОРИЧЕСКОТО  МИНАЛО  НА СЕЛО  ГУБИСЛАВ,      СОФИЙСКА  ОБЛАСТ ОТ  НЕГОВОТО  СЪЗДАВАНЕ  КАТО  НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО  НАСТОЯЩЕ ВРЕМЕ   … Continue reading

Posted in История, Местни | Comments Off on ОТ ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА СЕЛО ГУБИСЛАВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЗАНОГЕ – ЗАПИСКИ ЗА ЕДНО СТАРОПЛАНИНСКО СЕЛО. ТОДОР ЛОЗАНОВ

/със съкращения/   ПРЕДГОВОР Бедно високопланинско село и със стръмен и скалист терен е родното ми село Заноге. Принадлежало е към Искрецка, Врачанска, Софийска и Свогенска околия, а сега е в Софийска област. По данни от преброяването преди Втората световна … Continue reading

Posted in Етнография, История, Местни | Comments Off on ЗАНОГЕ – ЗАПИСКИ ЗА ЕДНО СТАРОПЛАНИНСКО СЕЛО. ТОДОР ЛОЗАНОВ

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА /ГУБИСЛАВ/. АНГЕЛ АСЕНОВ

От наличните досега исторически документи се стига до извода, че на територията на днешната Свогенска община, припокриваща се със Свогенския край, са съществували общо 43 селища. От тях три са изчезнали или са дали началото на други селища. Това са … Continue reading

Posted in История, Местни | Comments Off on ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА /ГУБИСЛАВ/. АНГЕЛ АСЕНОВ