ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА /ГУБИСЛАВ/. АНГЕЛ АСЕНОВ

От наличните досега исторически документи се стига до извода, че на територията на днешната Свогенска община, припокриваща се със Свогенския край, са съществували общо 43 селища. От тях три са изчезнали или са дали началото на други селища. Това са Бъзье, Гръчка лака и Тресковче. Меча поляна и Оградище са стари селища, но са заличени от списъка на населените места. Село Губислав се среща в турски документи до началото на XVII век (като самостоятелно селище) и след това съществува със с.Зимевица. Със самостоятелен статут е от 1939 г.

Нееднозначни са версиите за произхода на името на село Губислав. Преданието говори, че из дебрите на днешното село Губислав някой е загубил славата си. Кой е той ние не знаем. Село Губислав се споменава  в турски документи от 1453 г. Едно от преданията за последните сражения на българския цар Иван Шишман с турците гласи, че е станало някъде в Искърския пролом. Ако това е така, не означава ли, че и тук са водени сражения, в които българите са претърпели поражение и някой от военачалниците е загубил славата си?

Текстът е извадка от статията „За имената на нашите селища”, публикувана във вестник ”Искърски пролом” (гр.Своге), 2000 г.,бр.21,стр.4.

26.06.2013 г.
Виолета Дичева

Към интернет страницата на с.Губислав…

This entry was posted in История, Местни. Bookmark the permalink.