СЕЛО КОВАЧЕВЕЦ, ОБЩИНА ПОПОВО

Селото се намира на около 11 км западно от град Попово, вдясно от главния път за град Бяла, на 200 – 300 м надморска височина. Разположено е в котловина с изход на изток и върху съседните на нея пет малки хълма. През средата на селото в най-ниската му част протича един приток на река Черни Лом, носещ името Чепез дере. Землището му граничи с тези на селата: Голямо Градище, Цар Асен,Паламарца, Посабина, Водица и град Опака. Образувано е от следните махали: Балладжа махала, Беглишките хармани, Лазарската махала, Олога, Тончовската махала и Турската махала.

До град Попово и село Водица водят асфалтирани пътища, а до село Паламарца и село Посабина – черни.

Уикипедия…

This entry was posted in Краезнание, Местни, Представяне на населено място. Bookmark the permalink.