РОДОВЕ ОТ СЕЛО ЦРЪНЧА

Стари български родове са: Тилеви, Маркови или Симонови, Дякови, Черневи- от тях Драмови и Хрисчеви , Янкулови, Курекови, Черневи – от тях Кузманови и Гавазови, Николчеви, Шкепетарови, Нешеви, Костови, Керанини, Янакови , помнят се и  като  войнигани  Млеканови и Дамянови (Славови, Грозданови и Малинови).

Преселници в края на 18в. и началото на 19в.: Шопските, Поповите, от село с. Поповяне, Самоковско, Папазови (Кежови), Стоицови, от които са Величкови и Костадинови, Станкови, от които са Смиленови и Бирникови от Шипочене, Самоковско, Никленови от с. Лозен, Софийско, Сердарови, от които  са Топорови, Терзийски, Платнарови, от които са Гълъбови и Маджарови , идват от Дупница. Българи дошли от Македония: Арнаудови от с. Орешче, Дебърско, от тях са Мишеви, Караколеви, от които са Тасеви, Нолеви, от които са Чорбови и Раеви от Дебър, Кълвачеви от Магарево, Битолско, Митре Шарколията идва от Шаркьой, Битолско, Боянови са от Долно Драглище, Разложко, Гочеви и Колюстоянови (сега Колеви) също от  Македонския край, Кръстанови и Аврамови от Жребиччко , Узунови и Бъкличарови, от които са Цинцарови от Пещера. От Батак са Юрукови (или Рукови), Кавлакови, Миленкови (от тях са Апостолови) , Вълканови, които по- късно са Клисарови, Колунчеви- от тях са Лазарови, Благови и Петкови. От Панагюрище – Джолови (Добреви)

Из “ЦРЪНЧА  ПАЗАРДЖИШКО – МИНАЛО И РОДОСЛОВИЕ”, автор Иван Гатев.

 

Към интернет страницата на село Црънча…

This entry was posted in Местни, Родове. Bookmark the permalink.