РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 26.10.2015 г.

koritza-6

Алишахови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ангелакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ашминови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Байрямови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бакалерови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бакърови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Балабанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Баладжанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бижеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Божинови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ванови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Влахови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Вълчеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Газареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гайдьови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гегови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Германови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гоздареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Граматикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Груфалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дамови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Даскалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Джикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Добринови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дънгови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дъскареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Захови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Зоневи – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Златанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Зъкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Каймаканови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Карамачеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Керезиеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Каркелеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Карталeви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Козареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кокалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Котови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кочубеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кузмови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кулови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лачеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лепидупкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лулови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лъшеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Маламови – Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Маникатеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Маткови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мечкареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Михови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Москофови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Папаркови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Папукчиеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Петелови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Пирнареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Плачкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Попови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ромееви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Самарджиеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Смиленчови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Соколови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Съботанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тартурови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Татареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Топалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Торневи – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Трифонови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тудакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тумбалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тупови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тюлекови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Хаджиеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Хрисимови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цапови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цирови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чаневи – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чингови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чочови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шалеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шанлякови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шимбови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шуплинкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шотеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Янудови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

This entry was posted in Uncategorized, Родове. Bookmark the permalink.