РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 26.10.2015 г.

koritza-6

Алишахови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ангелакови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ашминови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Байрямови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бакалерови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бакърови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Балабанови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Баладжанови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бижеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бикови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Божинови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ванови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Влахови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Вълчеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Газареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гайдьови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гакови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гегови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Германови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гоздареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Граматикови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Груфалови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дамови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Даскалови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Джикови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Добринови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дънгови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дъскареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Захови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Зоневи - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Златанови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Зъкови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Каймаканови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Карамачеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Керезиеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Каркелеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Карталeви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Козареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кокалови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Котови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кочубеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кузмови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кулови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лачеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лепидупкови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лулови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лъшеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Маламови - Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Маникатеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Маткови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мечкареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Михови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Москофови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Папаркови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Папукчиеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Петелови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Пирнареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Плачкови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Попови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ромееви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Самарджиеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Смиленчови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Соколови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Съботанови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тартурови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Татареви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Топалови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Торневи - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Трифонови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тудакови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тумбалови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тупови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тюлекови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Хаджиеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Хрисимови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цапови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цикови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цирови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чакови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чаневи - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чингови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чочови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шалеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шанлякови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шимбови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шуплинкови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шотеви - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Янудови - с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

This entry was posted in Uncategorized, Родове. Bookmark the permalink.