РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 08.12.2015 г.

Бъчварови - Ивайловград (инф. Силва Бъчварова)
Врабчеви - Велико Търново (инф. Андрей Врабчев); София (дошли от Велико Търново, инф. Андрей Врабчев)
Данови – Русе (инф. Андрей Врабчев)
Дворянови - Русе (инф. Андрей Врабчев)
Ризински - с. Будинарци (Берово. инф. Мирослав Ризински)
Рокоманови - с. Луково (близо до Струга, инф. Васил Рокоманов), с. Владая (преселници от с. Луково, Струга, инф. Васил Рокоманов)
Гуцови - Елена (Велико Търново, инф. Ангелина Гуцова)
Убинци – с. Очин дол (инф. Ивайло Иванов)
Узунови - с. Голям извор (около Освобождението дошли от Горнооряховския балкан, инф. Яна Узунова)
Узунски - Триград (инф. Ангелина Гуцова)
Юрукови - Панагюрище (инф. Любомир Юруков)

РОДОВИ НАЗВАНИЯ

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.