Изворите, кладенците и чешмите в землището на с.Осиково – Миланово

Cheshmata_v_Staroto_selo

Както цялата Врачанска планина, така и землището на с.Осиково – Миланово, има карстов характер. Големите извори са в подножието на планината. Независимо от това цялото землище е осеяно от по – малки и по – големи извори и кладенци, които са позволявали на населението да се снабдява с вода както за битови нужди, така и за поене на домашните животни. Тук ще наравим описание на всички водоизточници – къде се намират, какъв е дебитът им, как са използвани, къде се изтича водата им.

МУШАТ: Намира се в Котлината, под връх Соколец. Изворите са два – горен и долен. Каптирани са, като част от водата на горния извор е свободна. Водата е отведена с водопровод до резервоар в Стипченското лице. Това е първият водопровод до махала Гувна, строен в началото на 40 – те години на 20 век. Свободната вода се изтича в Мушатски дол, стига до Батина полена и там се губи.

ВАРОВИТИЦА: Изворите са два. Намират се в западната част на землището под Диновци. В миналото там са правени топила за гръсти. През 60 – те години на 20 век водата е каптирана, събрана в общ водопровод с тази на Изворо и Три кладенци и с помпена станция е вкарана в резервоара над селото. След строежа на водопровода от Петренски дол е изключена, защото е много варовита. Водата се изтича в Чучурски дол и се слива с него преди Магерски вир. Там някога били Митината и Тороманската воденици.

ИЗВОРО: Намира се под Диновци, между Чучур и Варовитица. През 60 – те години водата му е събрана с тази на Варовитица и Три кладенци за общ водопровод. След изключването му от водопроводната мрежа водата се изтича в Чучурски дол.

ТРИ КЛАДЕНЦИ: Изворите са три. Намират се под Караконджовци. В миналото имали дървени корита и пишури. През 60 – те години на 20 век са каптирани и отведени в общия водопровод. След изключването от водопроводната мрежа водата се изтича в Чучурски дол.

ЧУЧУР: Изворът се намира под Рагьовци. Каптиран е преди средата на 20 век и е изградена чешма и корито. Водата тече из Чучурски дол и при Магерски вир продължава в общия дол, който от тук надолу е Петренски. След Изворо се слива с неговата вода и образува река, която при Синьи вир се слива с р.Пребойница и се влива в р.Искър. Изворът има постоянен дебит и не се влияе от климатичните условия. В миналото част от хората на махала Гувна на Чучур наливали вода за битови нужди.

ПОПАДИИН КЛАДЕНЕЦ: Намира се над Магерски вир. Има предание, че попадиите от манастира “Св.Архангел Михаил”, който се намирал в Дупнивръшкото – Дружевското землище, идвали и наливали вода от него. Дебитът е малък, но постоянен. Водата му се влива в общия дол.

СМРАДЛИВОТО КЛАДЕНЧЕ: Намира се близо до Попадиин кладенец. Водата му мирише, вероятно от съдържанието на минерали в нея и затова го наричат така. Дебитът му е малък и не е изследвано.

НИШИДАРСКИ КЛАДЕНЕЦ: Намира се до Нишидарова полена. Водата му стига до общия дол. Използван е от пастири и за водопой на животните.

ДОВИ КЛАДЕНЦИ: Намира се под Караконджовци. Един извор е и тече из Дова падина. Влива се в общия дол при Биволарнико. Там се намират Горанчовата кукла /Осиковско землище / и Диновата кукла /Дупнивръшко землище/. Долът се стеснява много, скалите са една срещу друга. Някога там са намирани върхове на стрели, вероятно са водени битки.

КЛАДЕНЧЕ В СЕВЛАТ: Намира се под Кюлтинци. Водата не е много, но стига до Петренски дол. Не се влияе от климатичните условия. Използвано е от пастири и за поене на животните.

ИЗВОРО: Намира се в Петренски дол под Папирската кукла. През 80 – те год. е каптиран и с две помпени станции водата е изведена в резервоара в Стипченското лице. Този водопровод е решил въпроса с водоснабдяването на селото. Дебитът му е голям, част от водата тече из дола. При Синьи вир се слива с р.Пребойница и се влива в р.Искър. По-голямата част от дъното на речното корито е плоча и водата е образувала по – големи и по – малки вирове – истинска атракция за туристите. Целият дол е живописен и е прекрасно място за отдих от пролетта до есента. Който веднъж е посетил това място, се е връщал многократно.

КЛАДЕНЧЕ  в Матонина падина: Намира се между Мъжевски рът и Припор. В миналото е използван за поливане на градините, които стопаните садели там. Водата му е малко и не продължава надолу.

ДВАТА КЛАДЕНЦИ: Намират се под Статковци, на разстояние един от друг 20 – 30 м. Използвани са главно от пастири.

МИЦИНОТО КЛАДЕНЧЕ: Намира се под Мицината заредка в Мъжевски рът. Използвано е от пастири. Сега е затрупано от шума и пръст, но не е пресъхнало.

ЦЕКОВОТО КЛАДЕНЧЕ: Намира се в Долна Ръжища близо до Тужовци. В далечното минало името на Тужовци е било Цековци и се смята, че името на кладенчето идва от името на фамилията. Дебитът му бил малък, използвано е за пиене. Сега не се използва, затрупано е от шума и пръст, но се знае къде е, защото мястото е винаги мокро.

ЖЪЛТИ ЛЮБ – Пещерата: Намира се в най-южната част на землището, под скалите Нечов камик и е един от най-големите карстови извори в България – 600 л/сек. В миналото на този извор е имало три осиковски общински воденици. Сега там е построен ресторант и изкуствено езеро. Водата на извора тече необезпокоявана, за да измине 50 – те метра и се влее в р.Искър. Представлява интересна туристическа атракция.

МИЦОВОТО КЛАДЕНЧЕ: Намира се в Турийски дол, там, където са живели Мицовци. От него наливали вода Мицовци и Лигльовци, преди да се изселят в Рого и Ръжища.

ЦЕРО: Намира се в лицето на хълма Църквище. Изворът е каптиран и оформен в чешма, за да се използва от преминаващите по шосето пътници. Свободната вода се изтича в канавката покрай шосето и до Влатински дол се губи. От този извор в далечното минало живеещите в махала Ръжища са наливали вода за битови нужди.

КЛАДЕНЧЕ във Влатински дол: Петър Стаменов Шуликов го е каптирал и отвел за ползване от Шуликовци. При разкопките открил керамични водопроводни тръби, което показва, че е ползвано и в далечното минало. Петър Младенов Шуликов разказва предание, че Влатински дол се е образувал за едно денонощие при обилен дъжд. Пороят издълбал дола и отнесъл къщи и стопански постройки на живеещите там.

МРАМОР: Извира в южния склон на Могилата. Името му е дало името на махалата Мрамор. Има предание, че изворът е открит от някой от Уруковци /Никола или Васил/, който чувал в тревата нещо като “мърморене”. Разкопал мястото и водата излязла отгоре. През първата половина на 20 век изворът е каптиран и е изградена чешма с корито. От там е наливала цялата махала Мрамор. Използвана е и сега се използва за водопой на животните. Водата изтича в Мраморски дол, но не достига Турийски дол, губи се по трасето. Дебитът е малък и непостоянен.

КИРИК: Намира се над Мрамор, в южния склон на Могилата, под Кюовци. В далечното минало изворът е използван от манастира и параклиса “Св.Кирик”. През 50 – години на 20 век е каптиран и отведен на Буров валог. Дебитът му е малък, но достатъчен да задоволява нуждите на живеещите наоколо.

ГЕНДИНОТО  КЛАДЕНЧЕ: Намира се под Шуликовци в Мрамор. Използвано е главно от пастири.

КЛАДЕНЧЕ при почивалото в Арпински дол: Малко изворче до пътеката от Мрамор за Лакатник. Там пътниците спирали за почивка, пиели вода и затова го нарекли почивалото.

КЛАДЕНЧЕ при Асановци: Малко изворче, използвано от Асановци в Мрамор. Сега не се използва.

КЛАДЕНЧЕ в Котелски дол: Използвано е от пастири за пиене и за животните. Водата му стига до Сапачур. Близо е до Побратовец и вероятно е използвано и в най – далечното минало. Сега се използва от дивите животни.

ДЕДОВ КЛАДЕНЕЦ: Намира се в Шаварец. Счита се, че този кладенец е продоволствал първите заселници на Осиково. Водата му изтича в Сапачур.

МИОВОТО КЛАДЕНЧЕ: Намира се близо до Миовци в Шаварец. За всякакви нужди го използвали само Миовци, защото водата му била малко.

ГУШОВЕЦ: Намира се до Прополена под Купяни връх. Водата му е използвана от пастири и за водопой на животни. Вероятно е използвана и от Аршинковци и Влаовци, след като се преселили на Крушовица. Водата му изтича в Селскио дол.

ГОРНИ КЛАДЕНЕЦ: Намира се на пътя за Старото село, в северния склон на Могилата. Изворът е с постоянен дебит и не се влияе от валежи и суша. През лятото, когато температурата на въздуха е 28 градуса, на водата на чучура е 11 градуса. Много е добра за пиене. Отдавна изворът е каптиран и е направено дървено корито и пишура. През 1981 год., в чест на 1300 – годишнината на Българската държава, ловната дружина в Миланово изгради чешма, облицована с мраморни плочки и циментово корито, като я постави по – близо до пътя за Старото село. Този извор е началото на Селскио дол. В далечното минало същата вода е текла през цялото селище и е отивала в Дълбоки дол. В долното си течение е образувала извивки, минавайки покрай нивите и градините  и така се получило името на местността Лака. През последното столетие, особено след наводнението през 1907 год., поройни води от Говежги дол, Средни дел и Селскио дол са образували нанос от камъни и баластра. Сега водата от Горни кладенец и Селскио дол се губи някъде по средата на махалата и потъва в баластрата.

ГЛАВА: Изворът се намира под Горни кладенец. От там първоначално са наливали вода в Старото село. После го каптирали и отвели с водопровод до центъра на селището. През 1926 год. е изградена чешма с постоянно течаща вода, която стои и до днес. Дебитът се влияе от климатичните условия. При сушави години водата намалява и това в миналите години е създавало затруднения на хората.

ИЗВОР при оброка “Св.Спас”: Малко изворче до оброка “Св.Спас” над Кюовци в Могилата. Хората разкопали и направили водоем за животните, който не се влияе от сушата и не пресъхва.

ТОРОМАНСКИО КЛАДЕНЕЦ: Намира се между пътя за Мрамор и шосето за Лакатник в източната част на махала Гувна. През 1981 год. ловната дружина в Миланово изведе водата и направи чешма с корито, непосредствено до шосето, като я посвети на 1300 – годишнината на Българската държава. Мнозина си наливат вода за пиене и поят животните си. Свободната вода се изтича в Турски дол, но се губи по трасето.

КЛАДЕНЕЦО: Намира се до ямата зад къщата на Цветко Горанов Асански. В миналото е каптирана с чучур, хората наливали вода за битови нужди и за животните. В последните десетилетия не се поддържа, наноси го затрупаха и сега е просто един гьол. Водата му се изтича в ямата. Никога не пресъхва. Живеещите наблизо понякога използват водата му за поливане на градините си.

СТУБЕЛО: Намира се в махала Гувна под Ангеловци. В далечното минало изворът е пригоден за ползване като стубел – издълбан дънер , а в последствие е каптиран и е направена чешма с циментово корито. Дебитът му се влияе осезателно от валежи и суша, непостоянен е. Водата му се изтича из Стубленскио поток и се влива и потъва в ямата зад Пандовци.

КАТ: Намира се в западната част на махала Гувна. Много отдавна е каптиран над шосето и прекаран с водопровод под шосето. Изградена е чешма с корито. Дебитът му не намалява, водата е студена и много добра за пиене. В много случаи при авария на централния водопровод хората наливат вода от там. Изтича се в Чучурски дол.

МИЛУШОВ КЛАДЕНЕЦ: Намира се в западната част на махала Гувна, зад Виячовци. Изворчето е малко, но в миналотото е снабдявало хората от тази махала с вода.

РАГЬОВОТО КЛАДЕНЧЕ: Намира се под Варовитица на половин километър на запад.

КЛАДЕНЧЕ:  в Свински дол: Намира се на границата с Дупнивръшкото/ Дружевското/ землище. От двете кладенчета и Варовитица наливали вода Йошинци и Зеленковци, които са живели в Батина полена.

КЛАДЕНЧЕ:  в Церако: Намира се в Керефейски имот, там били кошарите на Керефеовци. Използван е от Керефеовци.

РОДИЧИН КЛАДЕНЕЦ: Намира се под шосето за Враца в посока Йошино крайще. Използван е от пастири.

ЙОШИНО КЛАДЕНЧЕ: Намира се под Йошиното крайще. Там били кошарите на Йошинци и водата му е ползвана от тях и преминаващи пастири.

ЦЕКОВО КЛАДЕНЧЕ: Намира се в Средни дел над Кривульо. Изворчето е малко, пригодено от пастири за пиене. Сега е затрупано с шума и пръст, но под мястото му е мокро, което означава, че не е пресъхнало.

СРЕДНИ ДЕЛ: Намира се близо до Тройца, в най – горната част на дола Средни дел. Името на извора и името на дола са свързани. Още преди средата на 20 век е каптиран и са направени корита за водопой.  Дебитът е малък, влияе се от валежи и суша, но не пресъхва. Водата му изтича по дола и се губи.

КОРЕНЬО:– кладенче зад Цинцаровци: Намира се в Котлината зад Цинцаровци. Малкото вода използвали Цинцаровци за миене и пране. За вода за пиене ходели на Мушат.

ХАЙДУШКО КЛАДЕНЧЕ: Намира се в Котлината, под връх Соколец, над Цинцаровци. Свързано е с предание, че там отсядали на почивка и да наблюдават околността и пътя от Враца за София хайдути и местни бунтовници.

ГОВЕЖГАТА ВОДА: Намира се под Ракията, близо до Крушако. В миналото е имало дървена пишура и корито за водопой на животните. Там е началото на Говежги дол. Говежгата вода скача от водопада Скоко и стига до вировете, след което се губи в камъните и баластрата.

КЛАДЕНЧЕ в дола под Ракията: В миналото е използвано от пастири и за водопой на животните. Сега е изоставено и тече свободно, събира се с Говежгата вода.

КЛАДЕНЧЕ в Данколовия валог в Плато. В миналото наливали вода пастири и поели животните. Сега е изоставено.

КЛАДЕНЧЕ в Крушако. Както всички по – малки извори, водата му е използвана от преминаващите пастири. Никога не пресъхва, но вече не се ползва.

КЛАДЕНЧЕ в Калугерски дол. Когато там е имало манастир е използвано от живеещите в него. Не би се направил манастира, ако нямаше извор. Сега вероятно се използва от дивите животни.

КЛАДЕНЧЕ при Зоровата варница в Турийски дол. Кладенче няма, но изворът съществува. Намира се в дола над моста. И сега там винаги има вода.

КОРИТА: Два извора, намират се до шосето за Враца преди Друмо. Каптирани са още преди средата на 20 век, като са изградени чешми и корита за водопой. Отивайки по работа в планината, хората наливали вода колкото им е нужно. При по – продължителен престой в планината наливали дървени съдове – бурета, баклета и др. От тези извори започва Коритски дол, наречен на тях. От тук в миналото носели вода за битови нужди Пенчовци и Начковци. Водата  се изтича в Коритски дол и се губи по трасето. Дебитът е непостоянен.

ПОЛОМО: Намира се над Старото село, по пътя за Ланища. Много отдавна е каптиран и е изградена чешма и корито. Преди да се изселят от старите си селища, Делиивановци и Горчовци са носели от там вода за битови нужди. Сега се използва от пастири и за водопой на животните. Дебитът е малък и водата потъва в склона под чешмата.

НЕМАТА СТЕГА: Намира се в Говежги дол. Водата извира от цепнатина в скалата Немата стега. Дебитът е малък, едва образува 2 – 3 гьола за водопой на животните. Изворчето е използвано от пастири. При снеготопене и продължителен валеж извира повече, но е временно.

ВИРОВЕТЕ: Намира се в Говежги дол в самия дол. Използван е главно за водопой на животните. Никога не пресъхва, но не е повече от 2 – 3 гьола.

ДОБРИЛОВЕЦ: Намира се над Вировете, под скалите на Говежги рът. В миналото имаше дървена пишура и корито. Използваше се от пастири и за водопой на животните. Сега не се поддържа. Водата му е много добра за пиене. Някога старите хора казваха, че като пиеш от водата на Добриловец, ти се отваря апетит, огладняваш. Някои специално си носеха от тази вода в къщи за пиене. Водата потъва в падината под извора.

САПАЧУР: Намира се под Добрина кукла в Коренье. Това е вторият по големина карстов извор в землището. До там долът се казва Дълбоки дол, а от Влаовите воденици надолу е Сапачур. В миналото водата му е задвижвала две Влаови воденици и Гецината воденица. Водата се събира с Коритски дол при Чучуверката. От там продължава и се влива в р.Искър.

ИЗВОРЧЕТО: Намира се в Трънье под пътя за Русинов дел. Водата му била достатъчно, за да правят там жените топила и да поливат градините си. Изтича в Коритски дол, никога не пресъхва.

МЛАКАТА: Намира се при Червени камик в Русинов дел. Там винаги е мокро, от това мястото е получило името си. Хората правели водоеми за водопой. Водата се изтича в Коритски дол.

КЛАДЕНЕЦО: Най-големият извор в Русинов дел, направен на чешма с корито. Дебитът му е достатъчен, за да стигне водата до общия дол.

ФАШКОВИЦА: Намира се в Русинов дел зад Бърцовци. Някога е имало дървено корито с пишура. Използвали го предимно Бърцовци. Водата му се изтича в Данколовия дол, а той в Коритски дол.

ДРИСЛИВЕЦ: Намира се в Русинов дел до Сульовци. От едно място хората наливали вода за себе си и поели добитъка. Постоянно около извора имало изпражнения от животните и затова го наричали така. Изтича се в Коритски дол. Никога не пресъхва.

ВИРО: Намира се до Бораджиовци в Русинов дел. Използван както за хората, така и за животните.

БЕЛАТА ВОДА: Намира се под Василовци в посока Оплетня. Използвана главно за животните. Изтича към Оплетня.

ЖИДАВЕЦО: Намира се близо до Белата вода. Имало е дървено корито и пишура. Използван е от пастирите и животните. Изтича към Оплетня.

ЧЕРВЕНА ЛОКВА: Носи името си от червеникавия цвят на почвата и се намира над Тинявец. Водата е използвана главно за водопой на животните. Изтича в Данколовия дол ,а той в Коритски дол.

СВЕТЕНАТА ВОДА: Намира се до Семовци. Била е с дървена пишура и корито. Използвана е главно от Семовци. Дебитът й е непостоянен. В сушави години намалява много, случвало се да пресъхне съвсем. В такива случаи викали свещеник да чете литургия, за да тръгне отново. Съвременниците помнят два такива случая. Затова наричат извора Светената вода.

ПИЗДИЦА: Намира се под Кобилини стени, извира от цепнатина в самата скала. Навън излиза едно количество вода, а в цепнатината се чува бучене на голямо количество. Правени са дървени корита, като бука секли на място. В последно време слагали корита от автогуми. Сега не се поддържа, защото никой не я ползва. Дебитът е постоянен.

БАБУХ или БАБОВ: Това са два извора в Кобилини стени – единият е в Осиковското землище, а другият в Очиндолското землище. Намират се между две скали. Стига се до тях като се слезе отгоре надолу. Използван предимно от пастири – овчари, говедари, коняри – през летния сезон.

ПАСТУО: Малко кладенче във вид на гьол. Намира се над Пиздица, над скалите. Използван от пастири.

СТУБЛАТА: Намира се в най – високите части на планината до Пехчанико и Овнярнико.Някога е бил поставен издълбан дънер и водата бликала нагоре. Този дънер се нарича стубел.

ПЕХЧАНИКО:  На това място е имало извор, който е отведен до мандрата в Каличина бара през 1941 год.

ГОВЕДАРНИКО: Намира се до Каличина бара. Няма извор. Събирала се дъждовна вода и от снеготопенето по изкопан шанец. Водата не попивала и се задържала през цялото лято. Там поели селските говеда и конете в далечното минало.

ЛОКВИТЕ: Два водоема над Кобилини стени. За горната локва има прокопан шанец за събиране на вода при валеж и снеготопене, при долната има извор. Водата се задържа през всички сезони. Използвани са за поене на селския добитък – овце, говеда, коне.

ВАСИЛСКАТА ЛОКВА: Намира се в Бръмчов валог. Има извор и събраната вода се използва за поене на добитъка.

СЕМОВАТАЧЕРВЕНКОВАТА и СВИНАРСКАТА локви – водоеми от дъждовна вода и от снеготопенето, използвани за поене на добитъка. Намират се в Бръмчов валог, Търсов валог и до в.Сокола.

Някога, когато в Ракията живеели хора и там гледали животните си, имало извор в Плато. Изкопан бил водоем и когато се събере достатъчно вода, пускали воденица и смилали брашно и ярма за животните. Като свърши водата, спирали воденицата – наричали я воденица “на запир”. В последните десетилетия този извор го няма, може би е пресъхнал или водата се е отклонила вследствие разместване на земните пластове.

През 70 – те години на 20 век търсачи на вода открили, че в Белата земя над Керефеовци има подземна вода. Правиха разкопки, пускаха сонда и установиха, че наистина има вода. Това стана по време на кметския мандат на Никола Бонов. Той беше и инициатора на това издирване. Възнамеряваше да открие тази вода за нуждите на селото. Но през 80 – те години започна строежа на водопровода от Петренски дол и разкопките в Белата земя бяха преустановени.

В миналото хората много са ценели водата, защото е била малко, въпреки многото извори. В едни случаи са я носели от голямо разстояние, в други – дебитът е бил малък или се е влиял от валежи и суша. Големият брой животни също имал нужда от вода. Ето защо хората превръщали всеки водоизточник в чешма или кладенец. Още през първата половина на 20 век управляващите селото предприели каптиране на извори, изграждане на стабилни чешми с корита за събиране на вода и за животните. Такива чешми са КоритаСредни делПоломоКладенецо в Русинов дел, Чешматав Старото село, ЧучурТри кладенциКатМраморГорни кладенец и други с дървени корита и пишури. Въпреки това хората използвали водата разумно.

Днес имаме водопроводна мрежа, която достига до всяка къща. Във всеки дом има по няколко чешми – в двора, в кухнята, в банята, в тоалетната и т.н. Хората все пак използват разумно водата, защото за услугата се заплаща. Хигиената на нашите домове е на такова ниво, че сравнение с миналото не може и да става.
Информацията събра и описа Цветана Ангелова Динова
с.Миланово /Осиково/ – 2010 год.

 

Информатори: Никола Тодоров Семов, Пенка Илиева Ценева, Димитър Александров Чукалейски, Младен Величков Гьонов, Илия Димитров Жильов, Асен Димитров Жильов, Любка Цветкова Тороманска.

Към интернет страницата на с. Миланово (Осиково)…

This entry was posted in Местни, Топонимия. Bookmark the permalink.