СЕЛО ЖИВОВЦИ

Map-ZhivovtziСело Живовци се е намирало на левия бряг на река Огоста, и е отстояло на 8 км. югозападно от град Монтана. Днес селото не съществува. Съгласно Решение номер 79 от 04.03.1965 г. на съвета по селското стопанство при Министерски съвет за изселване на селища, във връзка със строителството на язовир „Михайловград“ (дн. язовир „Огоста“), следва да изселването да стане до 31.12.1968 г., като същото се извърши по реда на постановление на Министерски съвет номер 106 от 5 юни 1961 г. Селото е заличено от списъка на населените места в България с указ 202, обнародван в Държавен на 2 март 1976 г.

Димитър Церовски

Към страницата на село Живовци…

This entry was posted in Uncategorized, Представяне на населено място. Bookmark the permalink.