РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 16.02.2016 г.

koritza-7Ердакйовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Каравелите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кикерелите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Козарците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Колдеете (Колодейте) – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Крачуновци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кюферете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кьосовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лачовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лесиците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лешняците –  село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лиловци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лиячете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лукановци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Маджовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Майсторивановите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Мановите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Медарците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Маздраците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Меките – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Молците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Неевци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Нешовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Нисторовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Новоселченете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Паковци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Паунците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пеличковци (сега Пелишанците) – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пенковци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пецулите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Платнарците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
П(л)яките  – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Поповите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пръките – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пчеларците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ранчовци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Рочковите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Сачийте – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Свраките –  село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Синигерете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ситнилците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Сливарете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Суроджийте – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Торлаците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Торньовци– село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Тръничкови (Трънярете) – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Цуцуйте– село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Чифлиджанете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Швабите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ширийте – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Щръковите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)

 

Родови названия…

This entry was posted in Uncategorized, Родове. Bookmark the permalink.