РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 16.02.2016 г.

koritza-7Ердакйовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Каравелите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кикерелите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Козарците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Колдеете (Колодейте) - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Крачуновци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кюферете - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кьосовите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лачовите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лесиците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лешняците -  село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лиловци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лиячете - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лукановци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Маджовите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Майсторивановите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Мановите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Медарците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Маздраците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Меките - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Молците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Неевци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Нешовите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Нисторовите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Новоселченете - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Паковци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Паунците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пеличковци (сега Пелишанците) - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пенковци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пецулите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Платнарците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
П(л)яките  - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Поповите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пръките - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пчеларците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ранчовци - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Рочковите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Сачийте - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Свраките -  село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Синигерете - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ситнилците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Сливарете - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Суроджийте - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Торлаците - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Торньовци- село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Тръничкови (Трънярете) - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Цуцуйте- село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Чифлиджанете - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Швабите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ширийте - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Щръковите - село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)

 

Родови названия…

This entry was posted in Uncategorized, Родове. Bookmark the permalink.