Цели

„Бащина земя” е народна виртуална библиотека, изградена от обединяваща интернет страница – майка и отделни страници, представящи различни населени места в България, както и групи българи извън границите на държавата ни.
Главния сайт на системата е предназначен да обедини всички местни. Той представя синтезирана информация въз основа на публикациите в местните под-сайтове. В полето, предназначено за новини, ще се публикуват актуални новини и материали от различни селища. Сайтът ще представя и паметници на културата от цяла България, ще обобщава етнографските сведения от различните области, както и сведения за и от задграничните български общности.
Виж повече…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.