РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 30.05.2016 г.

Балеви – с. Радомирци (обл. Плевен. инф. Станислав Балев)
Батилови
 
– с. Габър (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Гайдаржиеви
 
– село Габър (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Дженезови – село Зидарово (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Качикови – село Габър (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Романови
– РОМАНОВА махала, село Божица (днешна Сърбия, инф. Стоян Романов)
Фиденкови – село Голец (Ловешко, инф. Ценка Дианова)
Чортленеви – село Силен (Инф. Елена Георгиева); Крумовград (дошли от село Силен, Хасковско, инф. Елена Георгиева); град Кърджали (дошли от село Силен, Хасковско, инф. Елена Георгиева); Финикс (Аризона – дошли от село Силен, Хасковско, инф. Елена Георгиева)

Родови названия…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.