РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 14.11.2016 г.

Домишляреви – г. Цариброд (днес г. Димитровград; Мада Стоянов Домишлярев, неговия син Гоце продължава рода като Гоцеви; инф. Мария Гоцева)
Карамановци – с. Шкрапари (Костур;  според Милевойевич, се преселили в селото през 1907 г. от с. Бойне; инф. блог на Марио Цветков)
Мицеви – гр. Враца (инф. Антония Стефанова)
Стерйовци – с. Шкрапари (Костур; инф. блог на Марио Цветков)
Търповци – с. Шкрапари (Костур; според Милевойевич се преселили в селото през 1877 г.; инф. блог на Марио Цветков)
Оризарски – с. Люта (Фердинандска околия, инф. Цветелина Спасова)
Палахутеви – с. Голям Дервент (област Ямбол; инф. Антония Стефанова)
Фарашеви – гр. Елена (инф. Антония Стефанова)

This entry was posted in История, Родове, Родови схеми. Bookmark the permalink.