РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 14.02.2017 г.

Балосовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Банчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бараклеите – с. Буковец (Софийско; преселници от с. Желен-Своге; инф. Евгени Тошев)
Бекярете – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Белчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бодилярете – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Божиновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бръзаковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бънзанете (Цаковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Влъчковци – с. Буковец (Софийско; от маджарски произход; инф. Евгени Тошев)
Гажварете – с. Буковец (Софийско; от маджарски произход; инф. Евгени Тошев)
Гайдарете – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Гръджовци
– с. Буковец (Софийско; преселници от Курило; инф. Евгени Тошев)
Дебелехчаните – с. Буковец (Софийско; произлизат от Дръндарете – с. Буковец;  инф. Евгени Тошев)
Дековци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Десковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Денчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Джурджовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Джурейовци – с. Буковец (Софийско; стар буковски род; инф. Евгени Тошев)
Диковци (Цековци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Диноловци (Бадуловци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Добрицови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Драганчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Дръндарете – с. Буковец (Софийско; преселници от Новачене, Ботевградско; инф. Евгени Тошев)
Дуновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Заеците – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Златилови – с. Янюрен (Източна Тракия, Гърция; инф. интернет)
Илиевци (Таковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Йончовци – с. Буковец (Софийско; преселници от Кремиковци; инф. Евгени Тошев)
Калиновци (Становци) – с. Гложене (Ореховско; инф.Стоян Романов)
Каменешковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Капацънете (Граватарете, Предуловци) – с. Гложене (Ореховко; инф. Стоян Романов)
Карбуловци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Катанците – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Кочовски (Л. Х. Кочовски) – с. Бесвина (Преспанско; инф. библиотека Струмски)
Куновци (Точовци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Кьосовете – с. Буковец (Софийско; инф. Евгени Тошев)
Лазаровци (Кръстовци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Манастирченете – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Манастирище след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Маринчовци (Станкуловци, Цолашковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Милковци (Спасовци) – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Минковци (Велкуновци, Русиновци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Миновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Моновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Мъданците – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Мъдан след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Недковци – с. Гложене (Ореховско; ифн. Стоян Романов)
Неновци – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Ниновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Нисторовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Отмановци (Паковци, Тошковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Павеловци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Пачовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Пашкулете – с. Буковец (Софийско; от маджарски произход; инф. Евгвни Тошев)
Петранковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Петриковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Петруновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Петрушковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Пешуновци – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Пирчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Пуевци – с. Лесура (преселници от с. Гложене; инф. Стоян Романов)
Пунинци – с. Искрец (Софийско; инф. Теодора Цветанова)
Радуловци – с. Гложене (Ореховско; този род са наследниците на поп Радул, който е свещенодействал в с. Гложене преди поп Станкул, а подир него в началото на XX в. тук идва поп Христо от Македония; инф. Стоян Романов)
Райчиновски – с. Буковец (Софийско; По книжни данни от 1510 година е имало един Райчин Бусман, който е бил кехая на Буковец. ; инф. Евгени Тошев)
Семковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Сивков (Филип Сивков) – с. Красен (Добричко, инф. интернет)
Спасовци (Гозбарете) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Сръбенишки – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Сръбеница – дн. Софрониево след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Станкуцови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Стефаничкови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Стойковци – с. Хърлец (преселници от с. Гложене; инф. Стоян Романов)
Талангурете – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Мъдан след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Тодорчовци – с. Гложене (Ореховско; преселници от гр. Пирдоп след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Тонашковци – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Торньовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Тумбалийте – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Тупанджийте – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Фриптулови (Николаевци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Царянови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цибряновци – с. Хърлец (преселници от с. Гложене; инф. Стоян Романов)
Цикньовци – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Цолашковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цонови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Шарбанете – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Хъркец след 1880 г.; инф. Стоян Романов)

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.