РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 17.11.2023 г.

Балтийте – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Бижовци – с. Крива бара (Врачанско, дошли от Долна Бела речка, инф. Алекс Петков)
Бочукови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Вацинкови – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Видинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Воиновци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Вълинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Гвоздеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Гелови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Гоздеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Гойгаджиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Гоцакови – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Гулежете – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Джаркинци – гр. Вълчедръм (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Делиоланови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Доркови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Живковци – гр. Вълчедръм (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Зорлийска – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Йоковци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Йочеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Каишеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Каймакамови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Калчовци – с. Разград (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Караманджукови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Карапетрови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Келешеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кирянови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кичукови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Ковачете – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Колдинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Костите – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Костини – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Кольковски – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Крачеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кременарови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Курайците – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Куртеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кьоровски – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кюкерете – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Кюркчийски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева), с. Селище (област Благоевград, инф. Антония Кюркчийска)
Кюлинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Мавродиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Макавешките – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Милковски – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Мусалинците  – с. Крива бара (Врачанско, дошли от Долна Бела речка /Монтанско/, инф. Алекс Петков)
Мусорлиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Мухтарови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Неевци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Пальовци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Памуклийте – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Парламови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Патрашковци – с. Златия (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Перчинкови – с. Дългоделци (Ломско, инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Пиндраците – с. Протопопинци (Белоградчишко, инф. Йордан Йорданов)
Пиперковци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Пишляците – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Плочеви – гр. Ямбол (инф. Иван Плочев)
Пуплинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Пъпкарците – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Раденковци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Ракиджиевии – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Рапонкьовци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Рензовци – с. Тресонче (Дебърско, Македония, инф. Фейсбук)
Савови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Семерджиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Семковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов), с. Крива бара (Врачанско, дошли от с. Драганица /Монтанско/, инф. Алекс Петков)
Серезлиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Сивкови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Трампови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Тиганкьовци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Толинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Толумците – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Торньовци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Тумбеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Туневи – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Тренчови – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Устагенов (Марин Георгиев) – Русчук
Хаджидимови -с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Цункинци – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Чемишанците – с. Чемиш (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Чикойте – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)
Читанови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Шикови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Шишкови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Шукерови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Щинкови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Щръкови – с. Горно Церовене (инф. Из миналото на Горно Церовене, Фейсбук)

 

Към целия списък…

 

 

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.