ФАМИЛНИ РОДОВИ НАЗВАНИЯ В с.ДУПНИ ВРЪХ

/извадка от „Спомени от моя живот” на Паун Вучков/

/Записани са следните родове/: Качулците, Гераковци, Вецинци, Йолинци, Биволците, Никовци, Бельовци, Джангеровци, Тотинци, Радовци, Мантовци, Кюрофикалците Лингурците, Зановците, Терзиовци, Факировци, Щръбковци, Пиперковци, Дулинци, Жълтковци, Чанканците и др.

Това село според названията на родовете и произхождението им се установява,че е скоро заселено от съседните села. Така например Щръбковци, Жлътковци, Йолинци, Радовци и  Дулинци са от Зимевица. Биволците и Зановците са от село Заноге. Факировците, –от с.Заселе, Терзиовците –от с.Дръмша. В селото е имало учител Генчо Паунов. След него учителствал Димитър Марков. Имало е един свещеник, но отдавна починал. Правили са в селото дървена черква, но се подпалила.Този свещеник имаше трима синове: Панчо, Георе и Петър Попови. Друг свещеник от Дупни връх, син на Ангел Панчов живее в село  Торос,Плевенско.

Поменатия тук Димитър Марков имаше двама синове с висше образование-Иван и Стоян Димитрови. Син на Величко Войчов завършил търговско образование.

Виолета Дичева
2013 г.

 

ДОПЪНЕНИЕ НА РОДОВЕТЕ В СЕЛО ДРУЖЕВО (ДУПНИ ВРЪХ)

КърляцитеПешуновциДиновци и Кенинци.
На Кюлтин рът, са живели род Кюлтинци. Както е споменато в “Описание на фамилиите на село Миланово – Осиково” – Цветана Динова:
“Лилко Кюлтин е от Дупни връх /Дружево/, където има и Лилкова падина. За него и семейството му се знае, че са избягали от Дупни връх /Дружево/ след скандал – били или убили човек. Установили се в тази махала и ги нарекли Кюлтинци.
Синове на Лилко са Петко, Никола и Иван. Петко има син Георги, Никола – син Веселин, който се е изселил в Церово, Иван няма наследници.”

Николай Кръстев – Цинцарски
2013 г.

Към интернет страницата на с.Дружево…

This entry was posted in Местни, Родове. Bookmark the permalink.