Македония

Kniga_za_Miyatzite-koritza_Page_001
87,4 MB

Книга за Мияците. Автор Георги Трайчев, 1941 г.

В западна Вардарска Македония, в историкогеографската област Река, населяващо селата около град Дебър – Галичник, Гари, Лазарополе, Осой, Требище, Тресонче и др. живее старинното племе наречено мияци. Заради особеното си географско местоположение, мияците са изолирани от останалото население в околието и с вековете развиват уникална култура и бит.