СЪВПАДЕНИЯ НА ИМЕНА НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ДРУГИ

А
Река Ахелой (Епир, Гърция), през средновековието Аспропотаму, Аспропотамо
Айтос (Бургас)
Айтос (Македония, Гърция)

Б
Река Бистрица (Македония, Гърция), извира в Абания под името Белица
Село Бов (област София)
село Буф или Бух (Македония, Гърция)
Село Брезе (община Своге)
село Брезе (област Смолян)
село Бряза или Дистрато (Македония, Гърция)
Село Буковец (Софийска област)
село Буковец (област Видин)
село Буковец (област Враца)
село Буковец (област Велико Търново)
село Буковец (област Монтана)

В
Враня (Сърбия)

Г
Село Герман (Леринско)
село Герман (Софийско)
Горно Граматиково (Македония, Гърция)

Д
Делчево (Крива паланка, Македония)
Село Добриново (Македония, Гърция)
Драгоманце (Македония)
Дреново (Македония)

Е
Елешница (община Елин Пелин)
Елешница (община Разлог)

Ж
Железница (Македония)
Желенград (Костурски край)
Село Желен (Община Своге)
Желево (Битоля, Македония)

З
Град Стара Загора
град Нова Загора
село Згориград (Врачанско)
Община Загори (Македония, Гърция)

K
Киселиц (Крива паланка, Македония)
Клисура (Македония, Гърция)
Град Клисура
село Клисура (община Самоков)
Кнежево (Македония)
Кнеже (Македония)
Село Ковачевица (Гоце Делчев)
село Ковачевец (Попово)
Колибари (Македония)
Копривщица (Сърбия)
Кратово (Македония)

 

Л
Лакавица (Македония)
Лаки (Македония)
Село Ленища (Прилеп, Македония)
Ланища (село Миланово-Осиково)
Лешко (Благоевград)
Лешке (Миланово-Осиково)
Лъка (Македония, Гърция)

М
Село Мрамор (Столична община)
село Мрамор (община Тополовград)
махала Мрамор (село Миланово – Осиково)
Мургаш (Македония)

Н
Село Негушево (Софийска област)
град Негуш (Гърция)
Негован (Македония, Гърция)

О
Огнянци (Скопие, Македония)
Село Осиково (Гоце Делчев)
село Осиково (Попово)
село Осиково (Смолян)
село Осиково (Украйна)
село Осиковица (Ботевград)
село Осиковска лакавица (Ботевград)
село Осиково (след 1950 г. Миланово, София)
село Осиково (Полковник Серафимово, най-старото му име, Смолян)
местности Долно и Горно Осиково (останки от селища при село Обидим, Благоевград)
Село Охрид (област Монтана)
град Охрид (Р. Македония)

П
Село Падес или Падеж или Пади (Македония, Гърция)
Падеш (Благоевград)
местност Падеж (село Оплетня)
Село Панчарево (Пияченко)
Пехчево (Македония)
Поликастро (Македония, Гърция)
Припор (Софийско)
Припор (Кочани, Македония)
Припор (Миланово-Осиково)

Р
Раброво (Гевгели, Македония)

С
Слатина (Македония)
Слатина (Румъния)
Спанчово (Македония, Гърция)
Спанчево (Щип, Македония)

Т
Село Турия (облат Стара Загора)
Село Турия или Крания (Македония, Гърция)
Турия (Крива паланка, Македония)
местност Турия (село Миланово – Осиково), бивша махала
Търново (Македония)

 

У
Урвич (Македония)

Ф
Филиповци (Македония)
Фотиново (Родопа, България)
Фотинища (Македония, Гърция)

 

Х
Хърсово (Македония, Гърция)

Ц
Церово
Црънча

 

Челопек (Македония)

Шопско рудари (Македония)