БИБЛИОТЕКА

Гербовник + Еленски препис на ИсБ_Page_113ЕЛЕНСКИ ПРЕПИС
„История славянобългарска“ има няколко преписа. Еленският препис от 1784г. е дело на книжовника Дойно Граматик от гр. Елена. Той не само преписва Паисиевата история, но и прави добавки към нея.

 

 

Латински и гръцки извори за българската история.

Приключенията на Дряновския манастир на 1876 г.