РОДОВИ НАЗВАНИЯ

Стари български родови названия

Да съберем старите родови названия е една от целите на Бащина земя. Ако знаете старото име на Вашия род или се сещате за друго, можете да го изпратите на Фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/bashtina.org и ние ще го добавим. Посочете населеното място, от което е наименованието. Препоръчваме да напишете и Вашето име като автор на информацията. Съвременни фамилии от типа Иванови, Петрови, Георгиеви нe представляват интерес.

А
Алишахови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ангелакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Анджийски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Анджиовци (Мешинковци) – с. Миланово (Осиково)
Арнаудовци – с. Горановци (дошли от Дебър)
Арнаутите – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Арсеновци – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Аршинковци – с. Миланово (Осиково), с. Елешница (инф. Николай Цинцарски)
Асановци (Лилчовци) – с. Миланово (Осиково)
Ашминови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

Б
Бабинкови – с. Габровница (Своге. инф. Виолета Дичева)
Баб(л)яците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Багджийте – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Багурски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Бадуловци (Диноловци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Базиргянски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Баицовци (Караконджовци) – с. Миланово (Осиково)
Байрямови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бакалерови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бакърови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Балабански – Горна Оряховица (инф. репродукция на стара снимка в интернет)
Балабанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Балабановци – с. Заноге (дошли от с. Зимевица, инф. Виолета Дичева); с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Баладжанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Балатутовци – с. Миланово (Осиково)
Балеви – с. Радомирци (обл. Плевен. инф. Станислав Балев)
Балкански – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Балосовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Банчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Банярски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Банярци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Бараклеите – с. Буковец (Софийско; преселници от с. Желен-Своге; инф. Евгени Тошев)
Батилови – с. Габър (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Бебовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Беговци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Беите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бекярете – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Белинци – с. Губислав
Белите – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Беловарите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Беловци – с. Заноге
Белогушеви – Битолско (инф. Горица Белогушева)
Беломелченете – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Белутковци – с. Заноге
Белчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бельовци – с. Дружево; с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Бенчовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бибоците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Биволците – с. Дружево; село Заноге (Гановци)
Бижеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Бижовци – с. Крива бара (Врачанско, дошли от Долна Бела речка, инф. Алекс Петков)
Бикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Битанците – с. Заноге (дошли от с. Зимевица)
Биширките – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Брезовски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Брезовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Брусовци – с. Заноге (дошли от с. Зимевица, инф. Виолета Дичева); с. Губислав (инф. Виолета Дичева); с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Бръбинците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бръдарите – с. Лехчева (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Бръзаковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бръмбаровци – с. Миланово (Осиково)
Боачите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Бодилярете – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Божинови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Божиновите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Божиновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бонинци (През първата половина на XIX в. се преселили от с. Горна Бела Речка) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Босаците – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Диолов)
Боцинци – с. Заноге
Бошнаците – с. Лакатник (инф. Виолета  Дичева)
Бояджиеви – гр. Бобошево (Кюстендил, инф. Йоана Захариева-Бояджиева)
Буджаковци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Бочукови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Буковци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Буляците – с. Лехчево (инф. Чавдар Дилов)
Бунчовски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Бунчовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Бурлаците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бурянски – с. Лактник (инф. Виолета Дичева)
Буфелски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Бучовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бънзанете (Цаковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Бърцовци – с. Миланово (Осиково)
Бъчварови – Ивайловград (инф. Силва Бъчварова)

В
Ванкините – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ванови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Васеви – с. Горановци;
Василовци – с. Миланово (Осиково)
Велковци – с. Горановци
Велкуновци (Минковци, Русиновци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Венковци – с. Заноге (дошли от с. Зимевица)
Верениченете – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Вецинци – с. Дружево
Виноградски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Витовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Влахови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Влаховци – с. Миланово (Осиково)
Влъчкови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Влъчковци – с. Буковец (Софийско; от маджарски произход; инф. Евгени Тошев)
Воденичарите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Войновци – с. Губислав
Войчовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Врабчеви – Велико Търново (инф. Андрей Врабчев); София (дошли от Велико Търново, инф. Андрей Врабчев)
Вражалски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Вражалците – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Врачанете – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Врачанците – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Вълканинци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Вълковци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Вълчеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Вълчинкови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Вълчинови – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Върбишки – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Вътовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)

Г
Гажварете – с. Буковец (Софийско; от маджарски произход; инф. Евгени Тошев)
Газареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Газибарците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гайдарете – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Гайдаржиеви – село Габър (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Гайдарите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Гайдьови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Галабовци – с. Лютаджик (дошли от с. Горно Озирово, инф. Уикипедия)
Гановци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Гатанците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гацинци – с. Миланово (Осиково)
Гачковци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Гашеви – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Гвоздеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Гегови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гелови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Генадиевци – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Генинци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Геновски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Генчовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Гераковци – с. Дружево
Герговите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Германов – с. Каваклия (Лозенградско. Инф. Петър Германов)
Германови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Герчовци – с. Заноге (инф. Виолета Дичева)
Главинци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Главчеви – с.Черешница (Костурско, инф. Библиотека Струмски)
Главчовци – с. Заноге; село Миланово
Глоговци – с. Миланово (Осиково)
Глухчовци (Пирковци) – с. Миланово (Осиково)
Говедарски – с. Лактник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Гозбарете (Спасовци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Гоздареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гоздеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Гойгаджиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Горановите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Горчовци – с. Миланово (Осиково)
Господарците – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева); с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Граватарете (Капацънете, Предуловци) – с. Гложене (Ореховко; инф. Стоян Романов)
Граматикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Грозинци – с. Губислав
Груфалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Гръджовци – с. Буковец (Софийско; преселници от Курило; инф. Евгени Тошев)
Гръньовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гусловци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Гуцови – Елена (Велико Търново, инф. Ангелина Гуцова)
Гушанченете – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гущеровци – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Гъжовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Гърболаците – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Гъргорови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Гъргоровци – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Гърджоловци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Гърцколачене – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Гьовинци – с. Заноге
Гьошовци (Томинци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Гяволци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Гяволците – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)

Д
Дамови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Данови – Русе (инф. Андрей Врабчев)
Дандуровци (Йошинци) – с. Миланово (Осиково)
Данколовци – с. Миланово (Осиково)
Даскалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дафининци – с. Миланово (Осиково)
Далаверци – с. Губислав
Дашинци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Дворянови – Русе (инф. Андрей Врабчев)
Дебелехчаните – с. Буковец (Софийско; произлизат от Дръндарете – с. Буковец)
Девисиов – с. Елешница (инф. Николай Цинцарски)
Дековци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Делиоланови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Демеците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денкинци – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денковци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Денчовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Десановци – с. Заноге (инф. Виолета Дичева)
Десковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Деянците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Джаджовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Джангарците (Антовци) – с. Заноге
Джангеровци – с. Дружево
Джаркинци – гр. Вълчедръм (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Дженезови – село Зидарово (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Джикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Джокевци – с. Горановци (дошли от Македония)
Джоновски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Джурджовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Джурейовци – с. Буковец (Софийско; стар буковски род; инф. Евгени Тошев)
Дзипите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дзировци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Дзърките – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Диванците – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Дивизиеви – с. Елешница
Диковци (Цековци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Диливановци (Делиивановци) – с. Миланово (Осиково)
Диманинци – с. Миланово (Осиково)
Динев
Диновци – с. Миланово (Осиково); село Дружево
Дилов
Диноловци (Бадуловци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Дичеви – Слатино (общ. Бобошево, инф. Виолета Дичева)
Дичови – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Дишовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Диринци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева); с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Добринови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Добриловци (Правановци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Добрицови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Докинци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Домишляреви – г. Цариброд (днес г. Димитровград; Мада Стоянов Домишлярев, неговия син Гоце продължава рода като Гоцеви; инф. Мария Гоцева)
Доркови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Дочовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Драганчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Драгосинци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Драгостинини – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Драйчовци – с. Губислав
Дренски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Дренярци – с. Губислав
Дръндарете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева); с. Буковец (Софийско; преселници от Новачене, Ботевградско; инф. Евгени Тошев)
Дудовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Дудуленовци – с. Миланово (Осиково)
Дулинци – с. Дружево
Дуновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Дурчови – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Дънгови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Дъскареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

Е
Езекиеви – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Ердакйовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ехранови – село Сеново (Русенско, споменат в Библията, инф. Камен Ехранов)

Ж
Желеви – с. Победа (Добрич, инф. Живко Желев)
Желенски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Желенците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Живковци – гр. Вълчедръм (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Жильовци (Паздерковци) – с. Миланово (Осиково, инф. Цветана Динова); с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Жълтковци – с. Дружево (инф. Паун Вучков); с. Заселе (инф. Виолета Дичева)

З
Загъшковци – с. Губислав
Заеците – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов); с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Заковци – с. Губислав
Зановците – с. Дружево
Зарчовци (Нисторовци и Пенчовци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Захови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Зелеви – с. Осиково (Гърмен)
Зеленковци – с. Миланово (Осиково)
Златанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Златилови – с. Янюрен (Източна Тракия, Гърция; инф. интернет)
Злидолци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Зоневи – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Зоровци – с. Миланово (Осиково)
Зъкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

И
Икаловци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Илиевски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Илиевци (Таковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Илиовци – с. Заноге
Илковци – с. Заноге

Й
Йенинци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Йолинци – с. Дружево
Йонинци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Йончовци – с. Буковец (Софийско; преселници от Кремиковци; инф. Евгени Тошев)
Йотини – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Йочеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Йочкинци – с. Заноге
Йочкови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Йошинци (Дандуровци) – с. Миланово (Осиково)
Йошковци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)

К
Каданките – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кадийте – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Каишеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Каймаканови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Каймакамови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Календерци – с. Губислав
Калинкинци – с. Губислав
Калиновци (Становци) – с. Гложене (Ореховско; инф.Стоян Романов)
Калчовци – с. Разград (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Камбареви – с. Чокманово (Смолянско е регистриран в турския архив от 1750 година, инф. Петър Камбарев)
Каменешковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Канинци – село Миланово (Осиково)
Капацънете (Граватарете, Предуловци) – с. Гложене (Ореховко; инф. Стоян Романов)
Капинявци– Очин дол (обл. Враца, инф. Ивайло Иванов)
Капинярски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Каравелите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Караконджовци (Баицовци) – с. Миланово (Осиково)
Караманджукови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Карамановци – с. Шкрапари (Костур;  според Милевойевич, се преселили в селото през 1907 г. от с. Бойне; инф. блог на Марио Цветков)
Карамачеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Карамеловци (Факировци) – с. Миланово (Осиково)
Карапетрови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Карбуловци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Каркелеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кармовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Карталeви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Катанците – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Кафеджиите – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кацийте – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Качикови – село Габър (обл. Бургас, инф. Елена Георгиева)
Качулците – с. Дружево
Келешеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Келешите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кенинци – с. Дружево
Керезиеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Керефеовци – с. Миланово (Осиково)
Кертовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кикерелите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кириановци – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева), Кирянови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кирковци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кирянови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кичукови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кленярете – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Клосовци – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Ковачете – с. Заноге
Ковачите – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ковизловци – с. Губислав
Коджабашиите – с. Горановци (дошли от с. Горбило, Македония)
Коджамановци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Кожухаровци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кожухарците – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Козареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Козарците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кокалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Колдеете (Колодейте) – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Колибарски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Колибарците – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Колинци – с. Губислав; с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Коловци (Лилчовци) – с. Лютаджик (от с. Осиково /Миланово/, инф. Уикипедия)
Коловци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Колчакови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кольковски – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Конакчиовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Коновци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Корожийски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кортенски – с. Горановци (инф.Ваня Манолова); село Долни Кортен (инф.Ваня Манолова)
Костовци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Костуранците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Костуркови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Костурски – с. Горановци (дошли от костурско)
Котахалците – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Котковци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Котови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Коцовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кочовски (Л. Х. Кочовски) – с. Бесвина (Преспанско; инф. библиотека Струмски)
Кочубеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Краводерците – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Крачеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Крачуновци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кременарови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кременинци (по името на прабаба им Кремена) – с. Лютаджик (инф. Виолета Дичева)
Криводолците – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Кривошиовци (Чолаковци) – с. Миланово (Осиково)
Крондийски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кроснарите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Крушовци – с. Лехчево (Монтанско, Чавдар Дилов)
Крънчовци – с. Миланово (Осиково)
Кръстовци (Лазаровци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Кръщеняците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Куверковци – село Миланово (Осиково)
Кузмови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Кукаровци – с. Заноге
Кукомендзовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кулдашовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кулови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Куновци (Точовци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Кунчеви – г. Копривщица (инф. Ангел Ангелов)
Кунчовци – с. Миланово (Осиково)
Куркузки – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Куртеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Куцановци – с. Миланово (Осиково)
Къндовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кънчеви – Калофер (инф. Иван Кънчев)
Къшлийте – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кърляците – с. Дружево
Кьобански – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кьонинци – с. Миланово (Осиково)
Кьоровски – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Кьосевци – с. Губислав
Кьосовете – с. Буковец (Софийско; инф. Евгени Тошев)
Кьосови – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Кьосовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кьосовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Кюбанете – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Кюзовци – с. Миланово (Осиково)
Кюлтинци – с. Миланово (Осиково); село Дружево
Кюлците – с. Лютаджик (от с. Осиково /Миланово/, инф. Уикипедия); с. Стан, Шуменско (от с. Лютаджик, в Лютаджик от с. Осиково /Миланово/, инф. Уикипедия)
Кюпинци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кюркчийски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева), с. Селище (област Благоевград, инф. Антония Кюркчийска)
Кюркчийте – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кюрофейци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Кюрофикалците  – с. Дружево
Кюрчийте – с. Лютаджик (дошли от с. Горно Озирово, инф. Уикипедия)
Кюферете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Кюовци (Кюховци) – с. Миланово (Осиково)

Л
Лажовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Лазаровци (Кръстовци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Ламбовци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Ламбовите – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Ланжовци (Режовци) – с. Миланово (Осиково)
Лачеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лачовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лашковци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Лепидупкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лесиците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лешняците –  село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лилашки – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Лиловци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лилчовци (Асановци) – с. Миланово (Осиково)
Лилчовци (Коловци) – с. Лютаджик (от с. Осиково /Миланово/, инф. Уикипедия)
Лингерци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Лингурски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Лингурците – с. Дружево
Линковци – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Лисичковци – с. Миланово (Осиково)
Лишковци – с. Заноге
Лиячете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Лукановци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Луконовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Лулови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Лъсков
Лъшеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Люизарите – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Лютикови – село Загоричане (Костурско, инф. Борислав Петров)

М
Мавродиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Магерски
– с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Магерци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Маджовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Майсторивановите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Манавете – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Манастирченете – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Манастирище след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Маникатеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мановите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Мантовци – с. Дружево
Маламови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Малджаките – с. Громшин (Монтанско, Чавдар Дилов)
Маринчовци (Станкуловци, Цолашковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Марковци (от тях са Пандурците) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Масларци – с. Губислав
Масурковци – с. Лакатник (инф. Виолета Дочева)
Маткови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мачоковци – с. Заноге (дошли от с. Зимевица)
Медарци – с. Губислав
Медарците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Маздраците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Меките – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Механджийски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Меховци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Мечкареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мечкарите – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Мешинковци (Анджиовци) – с. Миланово (Осиково)
Мешинковци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Мижорците – с. Лехчево (Монтнаско, инф. Чавдар Дилов)
Милковски – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Милковци (Спасовци) – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Минковци (Велкуновци, Русиновци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Минковци – с. Заноге (дошли от с. Зимевица)
Минковци (Миновци) – с. Миланово (Осиково)
Миновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Мисиркови – с. Старо Дебрен (Гоце Делчев)
Митинци – с. Миланово (Осиково)
Митровци – с. Заноге (дошли от с. Заселе)
Миовци (Миховци) – с. Миланово (Осиково)
Мицовци – с. Миланово (Осиково)
Михови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мицеви – гр. Враца (инф. Антония Стефанова)
Мицовци – с. Миланово (Осиково; инф. Цветана Динова)
Младжовци – с. Заноге
Младовци (През първата половина на XIX в. се преселили от с. Горна Бела Речка) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Модринци – с. Заноге (дошли от с. Заселе)
Молците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Мойсейски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Моновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Монтовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Москофови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Мошини – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Мусалинците  – с. Крива бара (Врачанско, дошли от Долна Бела речка /Монтанско/ , инф. Алекс Петков)
Мусорлиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Мустакерски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Мустакерците – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Мутафчиеви– с. Горановци (дошли от с.Ломница, Кюстендилско)
Мутафчийски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Мухтарови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Мъданците – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Мъдан след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Мъжкарете – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Мъчъците – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)

Н
Наумови – с. Заноге (инф. Юлиана Наумова)
Начовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Начковци – с. Заноге; с. Миланово (Осиково)
Недковци – с. Гложене (Ореховско; ифн. Стоян Романов)
Неевци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ненкинци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Неновци – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Нешовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Никовци – с. Дружево
Николаевци (Фриптулови) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Ниновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Нистиджийте – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Нисторовите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Нисторовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Нисторовци (Зарчовци и Пенчовци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Ничев
Новковци – с. Заноге (дошли от с. Заселе)
Новоселченете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Нодинци – с. Миланово

О
Обретенови – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Оризарски – с. Люта (Фердинандска околия, инф. Цветелина Спасова)
Осиковски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Островци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Отмановци (Паковци, Тошковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Отуданците – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)

П
Павеловци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Паеците – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Паздерковци (Жильовци ) – с. Миланово (Осиково)
Паковци (Отмановци, Тошковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Паковци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Паковци – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Палахутеви – с. Голям Дервент (област Ямбол; инф. Антония Стефанова)
Пандовци – с. Миланово (Осиково)
Пандурците – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева); с. Добравица (инф. Виолета Дичева); с. Осеновлаг (инф. Виолета Дичева)
Папаркови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Папировци – с. Миланово (Осиково)
Папукчиеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Парламови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Патрашковци – с. Златия (Ломско, инф. Благовеста Тодорова)
Паунови – Долна Оряховица (Велико Търново. инф. Евгени Паунов)
Паунците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пачановци – с. Заноге (дошли от с. Брезе)
Пачовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Пашите – с. Горановци
Пашкулете – с. Буковец (Софийско; от маджарски произход; инф. Евгвни Тошев)
Пеличковци (сега Пелишанците) – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пендовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Пенинци – с. Заноге
Пенковци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пенчовци – с. Миланово (Осиково)
Пенчовци (Зарчовци и Нисторовци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Петелови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Петранковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Петриковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Петруновци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Петрушковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Пецулите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пешуновци с. Дружево;
Пешуновци – с. Гложене (Ореховско; преселници от планинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Пешуновци с. Заноге (дошли от с. Искрец)
Пешуновци – с. Миланово (Осиково);
Пещарете – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Пеянковци – с. Губислав
Пиклярете – с. Губислав (инф. Виолета Дичева); с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Пикляровци – с. Миланово (Осиково)
Пилафковци (Ружинци) – с. Миланово (Осиково)
Пимпериите – с. Горановци
Пиперковци – с. Дружево
Пирковци (Глухчовци) – с. Миланово (Осиково)
Пирнареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Пиронкьовци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Пирчовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Писарски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Платнарците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Плачкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Плочеви – гр. Ямбол (инф. Иван Плочев)
П(л)яките  – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Понгьовци – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Пиндраците – с. Протопопинци (Белоградчишко, инф. Йордан Йорданов)
Попови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Поповите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Постолови – с. Горановци
Правановци (Добриловци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Предуловци ( Капацънете, Граватарете) – с. Гложене (Ореховко; инф. Стоян Романов)
Проаданете – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Протски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Проходски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Пръдльовци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Пръките – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пръчовци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Пръщинкьовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Пуевци – с. Лесура (преселници от с. Гложене; инф. Стоян Романов)
Пумпаловци – с. Заноге
Пунинци – с. Искрец (Софийско; инф. Теодора Цветанова)
Пунковци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Пчеларците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Пчелови – с. Буря, старо име Малкочево (Габровско, инф. Галина Пасева. Съхранен от началото на 19-ти век)

Р
Рагьовци – с. Миланово (Осиково)
Радиеви – с. Горановци; село Краище (информация Йордан Захариев)
Радовци – с. Дружево (инф. Паун Вучков)
Радоинци – с. Горановци
Радуловци – с. Гложене (Ореховско; този род са наследниците на поп Радул, който е свещенодействал в с. Гложене преди поп Станкул, а подир него в началото на XX в. тук идва поп Христо от Македония; инф. Стоян Романов)
Райчиновски – с. Буковец (Софийско; По книжни данни от 1510 година е имало един Райчин Бусман, който е бил кехая на Буковец. ; инф. Евгени Тошев)
Ракиджиевии – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Ранчовци – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Рашкинци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Режовци (Ланжовци) – с. Миланово (Осиково)
Рензовци – с. Тресонче (Дебърско, Македония, инф. Фейсбук)
Рибарете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ризински – с. Будинарци (Берово. инф. Мирослав Ризински)
Робовци – с. Губислав
Рокоманови – с. Луково (близо до Струга, инф. Васил Рокоманов), с. Владая (преселници от с. Луково, Струга, инф. Васил Рокоманов)
Романови – РОМАНОВА махала, село Божица (днешна Сърбия, инф. Стоян Романов)
Ромееви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Ромови – Драгоман (инф. Галя Ромова); Калотина (инф. Галя Ромова)
Ропонярете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Рочковите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ружинци (Пилафковци) – с. Миланово (Осиково)
Рунчовци (Цинцаровци) – с. Миланово (Осиково)
Руньови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Руньовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Рупарски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Русиновци (Минковци, Велкуновци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Ръмпелците – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)

С
Савови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Самарджиеви
– с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Сарвановци – село Заноге (дошли от с. Загъжене)
Сарловци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Сачийте – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Свинарски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Свраките –  село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Сеизови – с. Каменица (Софийско, инф. Елена Батинкова)
Семерджиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Семковци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов), с. Крива бара (Врачанско, дошли от с. Драганица /Монтанско/, инф. Алекс Петков)
Семовци – с. Миланово (Осиково, инф. Николай Цинцарски)
Серезлиеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Сивков (Филип Сивков) – с. Красен (Добричко, инф. интернет)
Сивкови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Сивчовци – с. Миланово (Осиково)
Синигерете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Сираковци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Сиринярете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ситнилците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Смиленчови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Сливарете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Соколови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Спасовци (Милковци) – с. Буковец (Софийско; стар местен род; инф. Евгени Тошев)
Спасовци (Гозбарете) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Спространови – Охрид (Македония, инф. Петър Камбарев)
Сръбенишки – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Сръбеница – дн. Софрониево след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Стаменковци – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Станковци – с. Заноге (дошли от с. Заселе)
Станкуловци (Маринчовци, Цолашковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Становци (Калиновци) – с. Гложене (Ореховско; инф.Стоян Романов)
Старейшинковци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Статковци – с. Миланово (Осиково, инф. Цветана Динова); с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Станкуцови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Стерйовци – с. Шкрапари (Костур; инф. блог на Марио Цветков)
Стефаничкови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Стойковци – с. Хърлец (преселници от с. Гложене; инф. Стоян Романов)
Сульовци – с. Миланово (Осиково)
Суроджийте – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Съботанови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Сърбинови – с. Горановци
Сърлеви – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Сърневи – с. Велчевци (до Станчев хан, Тревненска община, инф. Иванка и Димитър Сърневи)

Т
Такановци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Таковци (Илиевци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Талангурете – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Мъдан след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Танчовци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Тартурови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Татареви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Темелкови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Темниловци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Терзийте – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Терзиовци – с. Дружево; с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Тиганкьовски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Типчарски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Тодорчовци – с. Гложене (Ореховско; преселници от гр. Пирдоп след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Томинци (Гьошовци) – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Томинци – с. Стан, Шуменско (от с. Лютаджик, инф. Уикипедия)
Тонашковци – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Тонтоловците – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Топалиовци – с. Миланово (Осиково)
Топалови – с. Верен (Стара Загора); с. Буйновци (община Елена); с. Войнягово (община Карлово. Инф. Уикипедия); с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Торбовци – с. Миланово (Осиково)
Торлаците – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Торневи – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Торньовци – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Торньовци – с. Губислав; село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Тороманови – Копривщица (инф. Ангел Ангелов); Велико Търново?
Торомановци – с. Миланово (Осиково, инф. Николай Цинцарски)
Тоскови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Тотинци – с. Дружево; с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Точовци (Куновци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Точовци – с. Михайлово (Врачанско, инф. Чавдар Дилов)
Тошковци (Отмановци, Паковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Трампови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Трилинчовци – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Трифонови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тричковци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Трольовци – с. Миланово (Осиково)
Трупльовци – с. Миланово (Осиково)
Тръничкови (Трънярете) – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Тудакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тудоровци – с. Заноге
Тужовци (Цековци) – с. Миланово (Осиково)
Тумбалийте – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Тумбалови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Тумбеви – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Туневи – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Тупанджийте – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Тупови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Турлаците – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Турците – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Тутунярски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Търповци – с. Шкрапари (Костур; според Милевойевич се преселили в селото през 1877 г.; инф. блог на Марио Цветков)
Тюлекови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

У
Убинци – с. Очин дол (инф. Ивайло Иванов)
Узунови – с. Голям извор (около Освобождението дошли от Горнооряховския балкан, инф. Яна Узунова)
Узунски – Триград (инф. Ангелина Гуцова)
Уруковци – с. Миланово (Осиково)
Уруците – с. Лютаджик (дошли от с. Горно Озирово, инф. Уикипедия)

Ф
Факировци – с. Дружево (инф. Паун Вучков) ; с. Заселе (инф. Виолета Дичева); с. Горна Махала (Берковско. инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Монтанско, инф. Виколета Дичева)
Факировци (Карамеловци) – с. Миланово (Осиково, инф. Цветана Динова))
Фамирски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Фарафуновци – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева); с. Бракьовци (инф. Виолета Дичева)
Фарашеви – гр. Елена (инф. Антония Стефанова)
Фарковци – с. Миланово (Осиково)
Фиденкови – село Голец (Ловешко, инф. Ценка Дианова)
Филиповци – с. Горановци; село Божица (Босилеградско)
Фриптулови (Николаевци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Фуселови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Фусолски – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)

Х
Хаджидимови -с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Хаджиеви
– с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Хаджийте – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Хрисимови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)

Ц
Цаковци (Бънзанете)
 – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цапови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Царнярете – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Царянови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цветановци – с. Заноге
Цековци (Диковци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цековци (Тужовци) – с. Миланово (Осиково)
Цераците – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Цибряновци – с. Хърлец (преселници от с. Гложене; инф. Стоян Романов)
Циганеювци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Цикньовци – с. Гложене (Ореховско; преселници от старопланинските села след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Цикови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цилиндровци – с. Лесура (Врачанско, инф. Чавдар Дилов)
Цинцаригова (внучка на Минчо Цинцаригата) – с. Верен (Стара Загора)
Цинцаровци – с. Миланово (Осиково)
Цинцовци – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Цирови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Цолашковци (МаринчовциСтанкуловци) – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цоловци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Цонинци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Цонови – с. Гложене (Ореховско; инф. Стоян Романов)
Цоцинци – с. Лютаджик (инф. Уикипедия)
Цуцуйте– село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)

Ч
Чакови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чаневи – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чанканците – с. Дружево
Чаушови (Цинцаровци, Рунчовци и Макарчовци) – с. Миланово (Осиково;  връзката между трите рода бе доказана чрез ДНК тест от Чавдар Дилов; инф. Николай Цинцарски)
Чепориловци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева)
Чепуриловци – с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Червенковци – с. Миланово (Осиково)
Черногорци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Черньовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Чингови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чипляшки – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Читанови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Чифлиджанете – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Чолаковци (Кривошиовци) – с. Миланово (Осиково)
Чорбаджиите – с. Заноге
Чортленеви – село Силен (Инф. Елена Георгиева); Крумовград (дошли от село Силен, Хасковско, инф. Елена Георгиева); град Кърджали (дошли от село Силен, Хасковско, инф. Елена Георгиева); Финикс (Аризона – дошли от село Силен, Хасковско, инф. Елена Георгиева)
Чочови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Чръгльовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Чукалеовци – с. Миланово (Осиково)
Чукинци – с. Горановци
Чуколовци – с. Губислав (инф. Виолета Дичева); с. Зимевица (инф. Виолета Дичева)
Чульовци – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)
Чунини – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)

Ш
Шавалците – с. Заселе (инф. Виолета Дичева)
Шалеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шанлякови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шарбанете – с. Гложене (Ореховско; преселници от с. Хъркец след 1880 г.; инф. Стоян Романов)
Шаровци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Швабите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Шербовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Шестачки – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Шешановски – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева); с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)
Шимбови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шилипарци – с. Горановци
Шикови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Ширийте – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Шишкови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Шоньовци – с. Громшин (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Шотеви – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Шукерите – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Шукерови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Шуликови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Шуликовци – с. Миланово (Осиково)
Шуманови – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Шункьови – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева); с, Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Шушляковци – с. Губислав

Щ
Щинкови – с. Чокманово (Смолянско, инф. Петър Камбарев)
Щръбковци
– с. Дружево
Щръкелите – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Щръковите – село Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Шуплинкови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Щуровци – с. Лакатник (инф. Виолета Дичева)
Щърбановци – с. Сталийска махала (Ломско, инф. Чавдар Дилов)

Ъ

Ь

Ю
Юндолови – с. Габровница (Своге. инф. Виолета Дичева)
Юрукови – Панагюрище (инф. Любомир Юруков)

Я
Ягодите – с. Лехчево (Монтнаско, инф. Чавдар Дилов)
Янкинци – с. Лехчево (Монтанско, инф. Чавдар Дилов)
Янудови – с. Голешово (общ. Сандански, инф. www.goleshovo.dir.bg)
Яшачките – с. Габровница (Своге, инф. Виолета Дичева)