“Приключенията на Дряновския манастир на 1876 г.”

Prikl. na Dr. man.На 6 май 1876 г. обсадените въстаници в Дряновският манастир получават писмо от Фазлъ паша, в което им поставя ултиматум и ги призовават да се предадат:

“Възстанници, послушайте моите думи и имайте добрината да се предадете, защото не ще мине много време и манастирът ще са преобърне на прах и пепел и вие всичките ще бъдете в моите ръце.”

Фъзлъ паша.
6 Май 1876 г.

После това гърмежът престана около два часа и ние тогава написахме отговор и го пратихме по същият пратеник. Ето и неговото съдържание:

“Пашйо, ефенди. От твоето писмо са види, че ти искаш просто да са предадеме в твоите ръце, като добитаце, а не на питаш, както са следва на едни възстанници, т.е. на едни недоволни хора от нещо, които са излезнале с оръжието в ръка противо властьта, т.е. защо сме излезнале, от какво сме недоволни и какво искаме, а само ни предлагаш да са предадеме и повече нищо. От тука се види, че ти имаш силно желание да са предадеме в твоите немилостиви ръце и да на мъчиш според вашите азиятски обичаи. Ти трябва да знаеш и това, че ние сме са повдигнале противо турската несправедлива власт с оръжие не да са предаваме във вашите ръце доброволно, като страхливи жени, а ще се биеме до последнята си капка кръв в защита на свободата, която вие ни грабнахте немилостиво и сички сме са решиле да измреме в името на милото ни отечество България. Вие ще отговаряте пред образована Европа за вашият постъпок.”

Възстанниците в Дряновския Манастир.

Цялата книга можете да прочетете тук ->

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.