Свети четирдесет мъченици в Лева река

img_0108В навечерието на светлия ни духовен празник 24 май.
Преди няколко години обществеността бе поразена от гръм и после ехото утихна. Професор Димитрина Митова-Джонова предположи, че Трънски майстор е изграфисал братята Свети Кирил и Методии в местната църква “Свети четирдесет мъченици” в Трънското село Лева река далеч преди официалното им канонизиране. В последните години обикалям Трънския край и както навсякъде съм свидетел как езичеството ерозира православната традиция. По-вероятно е това да е по-късна стенопис или образът да е на Св.Кирил Александрийски. Тук по-важно е ехото на преклонението пред духовните ни водачи,които “превеждат” благодатното слово и осигуряват на народа ни стълба към нови, не само Европейски хоризонти, а и към вечността. Който иска – да я потърси, види и почне изкачването. В този смисъл в навечерието на Празника на 24 май бих припомнила статията отпреди 4 години. На стенописите се спира в прекрасната си книга за с.Лева река и поетът Иван Карадачки, който през 50-те години благоустройва и възпитава в местното училище. Без съмнение мога да свидетелствам за две неща – селото е невероятно и засега запазено от хищнически набези на инородци.

Ето линк към статията: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=267176.

Избран откъс от книгата “Село Лева река – от древността до днес”, автор Иван Карадачки
“С указ на Държавния съвет,публикуван в Държавен вестник през 1973 година, манастирската църква “Свети 40 мъченици” е обявена за паметник на културата. Направена е консервация,а през 2009-та е извършен цялостен външен ремонт и е възстановена сухата каменна зидария.
Църквата претърпява няколко преустройства. Най-вероятно още през Средновековието първоначалната сграда е разрушена, а по-късно изградена наново и разширена на запад. Западната и страна е съборена и към нея е преустроено ново помещение. Певниците са разширени,преизградени и облицовани с каменни плочи. Те, заедно с апсидата, първоначално са полукръгли отвътре, но при преустройството получават петоъгълно оформление. За съжаление, преизграждането на църквата унищожава част от стенописите, а впоследствие и рухването на пристроената част ги оставя под въздействието на атмосферните влияния.
При изографисването на църквата е използвана смесена техника. Изцяло са запазени само стенописите от източната стена на църквата и от зенита на свода, а сравнително добре-намиращите се на южната стена…
Фигурата на Свети Кирил Философ е неестествено уголемена и разгърната в пълен фас поради композиционни съображеиня, но останалата трактовка е напълно издържана и той изцяло се покрива със синхроничните му изображения от останалите църкви у нас. Свети Кирил Философ е изобразен с шапка и наметка с шахматни мотиви,през която е прехвърлен омофор /дълга широка лента от бял вълнен плат, украсен с кръстове/.
В тази църква се намира и един от най-ранните образи на Методий. Той е изписан в олтарното пространство в пояса с медальоните на светците. Представен е като млад светец с ореол,къса тъмна коса и брада,с евангелие в дясната ръка, но на фона пред бюста е изписано само името му-МЕТОДИЕ,без характерното съкращение на “свети”.Образът на Методий е над Св.Кирил Философ. Тази връзка между двата образа осветява до известна степен и проблема за отъждествяването на Св.Кирил Философ Александрийски със славянобългарския Св.Кирил Философ”.
Като намеква другата версия,в книгата си Иван Карадачки все пак пише: “Изписването на най-ранните портрети на славянобългарските светци-просветители в Трънско съвсем не е случайно. Късното Средновекомвие тук се характеризира с усилено църковно строителство и просвещение,повлияно силно от Атонските манастири.
Може да се припомни и филмчето на Ваня Манолова за видеосайта “Оцеляване в с.Лева река, Трънско”.

Ваня Манолова

Към интернет страницата на Лева река…

This entry was posted in Местни, Паметници на културата. Bookmark the permalink.