ЕЛЕНСКИ ПРЕПИС

Гербовник + Еленски препис на ИсБ_Page_113„История славянобългарска“ има няколко преписа. Еленският препис от 1784г. е дело на книжовника Дойно Граматик от гр. Елена. Той не само преписва Паисиевата история, но и прави добавки към нея.

This entry was posted in История. Bookmark the permalink.