РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 03.11.2015 г.

koritza-3

Арнаутите – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Балкански – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Бельовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Буджаковци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Буфелски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Вълканинци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Вълчинови – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Гусловци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Дашинци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Деянците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Джоновски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Дръндарете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Желенците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Йошковци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кафеджиите – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кертовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ковачите – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Конакчиовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Костуранците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кръщеняците – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кулдашовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Меховци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Пендовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Рибарете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ропонярете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Рупарски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Сиринярете – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Темниловци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Терзиовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Тиганкьовски – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Тричковци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Циганеювци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Черногорци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Чипляшки – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Чръгльовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Шаровци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Шербовци – с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.