РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 03.11.2015 г.

koritza-3

Арнаутите - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Балкански - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Бельовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Буджаковци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Буфелски - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Вълканинци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Вълчинови - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Гусловци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Дашинци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Деянците - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Джоновски - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Дръндарете - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Желенците - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Йошковци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кафеджиите - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кертовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ковачите - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Конакчиовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Костуранците - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кръщеняците - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Кулдашовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Меховци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Пендовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Рибарете - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Ропонярете - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Рупарски - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Сиринярете - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Темниловци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Терзиовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Тиганкьовски - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Тричковци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Циганеювци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Черногорци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Чипляшки - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Чръгльовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Шаровци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)
Шербовци - с. Осеновлак (общ. Своге, инф. Виолета Дичева)

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.