РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 14.01.2016 г.

Баб(л)яците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Балабански
 
- Горна Оряховица (инф. репродукция на стара снимка в интернет)
Беите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Беломелченете - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бенчовите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бибоците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Биширките - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Божиновите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бръбинците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бурлаците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бучовите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ванкините - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Верениченете - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Витовите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Газибарците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гатанците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Герговите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Горановите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гръньовите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гушанченете - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дзипите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дзърките - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Демеците - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денкинци - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денчовите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дочовите - с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ехранови
 - село Сеново (Русенско, споменат в Библията, инф. Камен Ехранов)
Лютикови – село Загоричане (Костурско, инф. Борислав Петров)
Ромови – Драгоман (инф. Галя Ромова); Калотина (инф. Галя Ромова)

 

РОДОВИ ИМЕНА…

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.