РОДОВИ НАЗВАНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЕ – 14.01.2016 г.

Баб(л)яците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Балабански
 
– Горна Оряховица (инф. репродукция на стара снимка в интернет)
Беите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Беломелченете – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бенчовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бибоците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Биширките – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Божиновите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бръбинците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бурлаците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Бучовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ванкините – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Верениченете – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Витовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Газибарците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гатанците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Герговите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Горановите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гръньовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Гушанченете – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дзипите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дзърките – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Демеците – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денкинци – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Денчовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Дочовите – с. Живовци (Монтана, инф. Димитър Церовски)
Ехранови
 – село Сеново (Русенско, споменат в Библията, инф. Камен Ехранов)
Лютикови – село Загоричане (Костурско, инф. Борислав Петров)
Ромови – Драгоман (инф. Галя Ромова); Калотина (инф. Галя Ромова)

 

РОДОВИ ИМЕНА…

This entry was posted in Родове. Bookmark the permalink.