Страници за историческото развитие на село Бов, Илия Петков

Особено важен е въпросът за уточняване произхода и името на село Бов. До голяма степен този въпрос е свързан с идването на повече заселници и създаването на по-организиран живот, начало на по-точна и известна история на селището. Съществуват различни становища на историци и изследователи, много легенди и предания. Но колкото и разнообразни и многопосочни да са всички те разкриват една богата и поучителна история, изпълнена с достойни дела на това трудолюбиво и свободолюбиво планинско население.
Към книгата…

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.