РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ В ЗАНОГЕ . ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ

Основно растителните видове се делят на дървесни и тревисти. На територията на Заноге са се  срещали предимно горски масиви от горун и цер. Когато се прокарва железницата се открива добър пазар на дървесина  за траверси и горите от цер и горун се изсичат. Сега има малко масиви с тези видове. Така започва ерозията и по изсечените площи се настанява свинака, наричан и келав габер. Също така е изкоренена и гора за създаване на ниви за изхранване на населението. Горската растителност в момента в селото и в околните селища е представена предимно от свинак, ясен, дъб, цер, габър в ниските райони и бук в места са надморска височина над 1000 м. Иглолистни видове се срещат рядко. Доколкото ги има, са създадени чрез залесяване.Орехът, леската и дряна се срещат често. В полските райони се настани хвойната.Отглеждат се култивирани видове- ябълки, круши и праскови, дюли, череши и др. Плодовете на киселицата са събирани и съхранявани на слама и през зимата ставали сладки като ябълките. Дребните круши са слагани на туршия с червени боровинки, а другите плодове са изсушавани за ошав. От храстовидните видове се срещат смрадликата /ползвана за лечение/, черен и червен глог,шипка, трънка, боровинка. От тревистата растителност представени са билките червен и жълт кантарион, равнец, маточина, мащерка, подбел, огничето, риган, див бъз,мечото грозде и др. За храна на хората се ползват лапад и киселец. За животните подходящи са тревистите садина, конец, нереза, говняр и др. Отглеждани са и фуражните култури детелина, люцерна, фии. Има и разнообразие от гъби-челадинки, печурки, манатарки, сърнели, масловки, пачи крак и др.

 

В миналото животинските видове са били по-многобройни. С изчезването на хората намаля и разнообразието на животните и птиците. Последната мечка в района е убита преди 100-на години, подгонена от Заноге и убита чак в Белите речки. Изчезва и вълкът.Сега той преминава от Сърбия, където ловният сезон се открива по-рано и вълците преминават на наша територия.Сега рядко се среща лисицата, чакалът златката, белката, язовецът, заекът. Оредява и птичия свят. На времето, като влезеш в гората, се чуваха песните на птици и ромона на ручеи. Сега птиците ги няма. Изчезнаха совата, бухалът, кукумявката, яребицата, пъдпъдъкът, белоопашатката, циганчето, жълтурката и др. Останаха само врабчето, синигера, сойката, която имитира животни. Изчезна враната, гаргата, свраката и гарванът. Орлите се отровиха от стрихнина, поставян за изтребване на вълците. Все още може да се срещнат сърни и диви прасета.

2015г.

 

Към страницата на Заноге…

This entry was posted in Местни. Bookmark the permalink.