ВОЙНИГАНСТВОТО – С ПРИНОС ЗА СПАСЕНИЕТО, ИЛИ ПРЕПЪНИ КАМЪК ЗА ЦРЪНЧА ?!

        Проучвайки историята на с.Црънча, Пазарджишко , попаднах на данни, че селото ни е било със статут на войниганско/войнушко/ село още от създаването на тази институция в турската империя . Не намерих ,много информация за тази така наричана от турците привилегирована рая, но по данни на българския историк Иван Орманджиев, султан Мурад І още през ХІV век утвърдил законна военна сила, съставена от военнослужещи-християни ( включително и българи ), която просъществувала цели пет века ( 1377 – 1839,а някъде и до 1877 ). Отначало тези военнослужещи, наречени войнигани ( познати били шест разновидности ) участвали във войните заедно с войските на султана, но по време на упадъка на империята, войниганската служба се свела до задължения повече до отглеждне на конете на султана, да коси, суши и събира трева за зимния период за султанските конюшни и да помага на обоза като инженерни части по време на походи. Срещу службата си в обозните и инженерни части на османската армия те получавали правото да владеят наследствени земи – т.нар. “войнушки бащини”. Били са освобождавани от някои райетски данъци и са се е ползували със статут на “свободни поданици” на султана при цялата условност на това понятие за Османската империя
Прочете повече

Posted in Uncategorized, История, Краезнание, Местни | Comments Off on ВОЙНИГАНСТВОТО – С ПРИНОС ЗА СПАСЕНИЕТО, ИЛИ ПРЕПЪНИ КАМЪК ЗА ЦРЪНЧА ?!

ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 2

С местността Източената локва в Заноге са свързани две  предания. Едното разказва, че някога  там имало езерце, от което си пиели  животните, а хората се разхлаждали с чистата вода, също така си наливали и  си носели в къщи. Имало слух, че на дъното на езерцето е скрито съкровище. Дошли  иманяри, не могли да влязат вътре във водата. Прокопали брега, източили водата. Не се знае дали са намерили нещо. Прочете повече

Posted in Uncategorized | Comments Off on ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 2

ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 1

Земята на с.Заноге крие в себе си тайни и загадки, приютила е  материални следи от минали героични времена, част от историята на България. Със съдействието на хора, уважаващи родното, ще се опитаме да съберем остатъците от отминалото време и да ги запазим за бъдещето.
Прочете повече

Posted in Местни, Предания | Comments Off on ЗАНОГЕ-СТАРИНИ, ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА. ЧАСТ 1

ПРЕДАНИЯ ЗА ЗАСЕЛВАНЕТО В ДУПНИ ВРЪХ /ДРУЖЕВО/, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

От по-възрастни събеседници научих  няколко предания за първоначалното заселване на територията на сегашното село Дружево, Соф. област, известно в миналото с наименованието Дупни връх. Три са преданията, които  моите събеседници са чули  от други възрастни хора.
Прочете повече

Posted in Местни, Предания | Comments Off on ПРЕДАНИЯ ЗА ЗАСЕЛВАНЕТО В ДУПНИ ВРЪХ /ДРУЖЕВО/, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Цели

„Бащина земя” е народна виртуална библиотека, изградена от обединяваща интернет страница – майка и отделни страници, представящи различни населени места в България, както и групи българи извън границите на държавата ни.
Главния сайт на системата е предназначен да обедини всички местни. Той представя синтезирана информация въз основа на публикациите в местните под-сайтове. В полето, предназначено за новини, ще се публикуват актуални новини и материали от различни селища. Сайтът ще представя и паметници на културата от цяла България, ще обобщава етнографските сведения от различните области, както и сведения за и от задграничните български общности.
Виж повече…

Posted in Uncategorized | Comments Off on Цели

БАЛДУИН е местност в с. Заноге

Топонимия – с. Заноге

zanoge-2Наименованията на местностите в с.Заноге уточнихме с любезното съдействие на господата Георги  Грозданов и Тодор Симеонов. Г-н Грозданов е дългогодишен служител на Горско стопанство – Своге и Горско стопанство- Годеч, а г-н Симеонов е майстор-дърводелец и любител планинар. И двамата са родени в Заноге и живеят на територията на селото.Старали сме се последователността в подреждането на наименованията на местностите    да върви в   следната посока-от югоизток  на изток, после североизток, север, северозапад, запад и юг,но някъде може да има разместване.  Допускаме, че има пропуснати местности, особено в южните части на селището. При всяко установяване на  пропуски, те своевременно ще бъдат нанесени в сайта.Читателите на сайта също могат да ни пишат за пропуски или тълкувания на наименованията. Названията произлизат преди всичко от собствеността  върху  местността или от специфични нейни характеристики. Има, разбира се, наименования, които трудно могат да бъдат обяснени, съвременниците ни не помнят или не могат да обяснят основанията за подобни названия. Прочете повече

Posted in Местни, Топонимия | Comments Off on БАЛДУИН е местност в с. Заноге

ЗА РОДА НА ДАЦИ ОТ ЧУКАЛЕОВЦИ. СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО)

Началото на моя род: село Осиково

Tona_i_Datzi-ot_Chukaleovtzi
Баба Тона и Даци

Всеки вероятно пази в паметта си някоя и друга история, предадена му от дядо, баба или някой по-далечен роднина. И тук не става дума просто за някаква история, а за произхода на рода. Понякога тези разкази граничат със свръхестественото, с някаква поличба, вярване или традиция, което е разбираемо, имайки предвид периода, в който са били създадени. Родовата памет ни помага да съхраним корените си. Често тя е основният фактор, който ни задържа в нашата Родина, колкото и безперспективно да изглежда бъдещето ни тук. Но тази памет е и нещо повече. Тя ни свързва с други родове, помага ни да запазим връзки, които са градени не с години, а с поколения. Тези връзки се оказват понякога доживот, а и по-дълги, по-стабилни и по-надеждни. В следващите редове ще предам накратко историята на моя род (предавана досега от уста на уста, а до мен достигнала от дядо ми, Владимир Борисов Дацов) – разказ за заселването му в китното селце Осиково, близо до Лакатник, едно убежище, което е изиграло ролята на спасителен остров за същия този род.
Прочете повече

Posted in Родове | Comments Off on ЗА РОДА НА ДАЦИ ОТ ЧУКАЛЕОВЦИ. СЕЛО МИЛАНОВО (ОСИКОВО)